СтраницаКЛИМАТ

КЛИМАТ ТЕХНОЛОДЖИ БРЯНСК

Наименование предприятия   КЛИМАТ ТЕХНОЛОДЖИ

Адрес  ул. 22 Съезда КПСС, д. 101, оф. 7

Ф.И.О. руководителя

№ телефона  33-36-13

№ факса

Сайт  gree-br.ru

e-mail climate list.ru, Klimate32 gmail.com